Profetskolen vårsemesteret 2016 - Dere kan alle tale profetisk
Tirsdager 12. januar - 10. mai 2016
Utrustningssenteret 24/7 - Flesseberg gård
tirsdag 15. des 2015
Semesteravgift kr 3800,- inkl kaffepause (se info)

Brølende lam profetskole: «Dere kan alle tale profetisk»

Bibelen forteller at alle som tror på Jesus kan høre fra Gud og også kan tale profetisk. Videre forklarer Bibelen at man vokser opp til åndelig modenhet gjennom øvelse og bruk. På Brølende lam profetskole legger vi en bibelsk grunn for å ta imot nådegavene, høre fra Gud og hvorledes formidle profetier.

Hver tirsdag kl 17:30-21:30, med oppstart 12. januar er fram til tirsdag 10. mai 2016.

Modulen vil inkludere både en teoretisk del og en praktisk rettet del, hvor vi aktiviserer og oppøver de nådegaver hver enkelt har. Det blir også gitt anledning til å evaluere elevnens tjenestegjøring.

Tidsplan:

 • 17:30 – 18:15 Bønn/lovsang
 • 18:15 – 19:00 Første leksjon
 • 19:15 – 20:00 Andre leksjon
 • 20:15 – 21:00 Aktivisering
 • 21:00 – 21:30 Kaffepause

Noen temaer på profetskolen:

 • Gjenopprettelsen av den profetiske gaven
 • Dåpen i den hellige ånd
 • Den nytestamentlige profetiske gaven
 • Bibelens befalinger om nådegavene
 • Hvorledes høre fra Gud
 • Det profetiske plan, ulike kanaler og funksjon
 • Logos og Rema
 • Exousia og Dynamis
 • Hvordan Gud taler
 • Hvordan ta imot en profeti
 • Drømmer, symboler og tydning
 • Forståelsen av tidsperspektiv og åndelige gåter
 • Profetiske handlinger
 • Vokse i det profetiske gjennom karakter og disiplin
 • Å tjene med det profetiske
 • Profetiske fallgruver
 • Negative personlighetstrekk som kan felle en profet
 • Falske profeter og profetier

Hvem kan søke profetskolen?

Alle som er født på ny kan søke profetskolen. Vi anbefaler at om du er under 18 år at du har en attest på at en av dine foresatte vil støtte deg i at du har valgt å søke opptak ved Brølende lam profetskole. Vi vil be over hver enkelt søknad og vil ta opp de som vi opplever skal gå modulen dette semesterer. Skriv noen ord om deg selv og hvorfor du vil gå på profetskolen og send søknaden til perivar@brolendelam.no  snarest og helst innen 15. desember 2015.

Team-turer 2016

Vi planlegger flere team-turer i løpet av året. Datoene er ikke klarlagt ennå, men vi håper av vi har noe klart i løpet av desember. Her dekker man måltider og reise selv. Vi kan ta med et begrenset antall elever i team, utover dette må eventuelt elevene dekker overnatting selv. Det kan også bli aktuelt med oppfølgningsturer hvor enkelte av elevene reiser på team på egenhånd.

Priser og svarfrister:

Prisen for modulen er en semesteravgift på kr 3.800, inklusiv kaffepause. Semesteravgiften innbetales innen skolestart, innen den 30. desember 2015 og da innrømmes også en rabatt på kr 500. Innbetaling er din bekreftelse på at du tar plassen. Søknader etter 15. desember betaler man et behandlingsgebyr på kr 500. Skolepengene refunderes ikke om du avslutter kurset før tiden, eller om du ombestemmer deg og ikke tar plassen. Kontonummer for innbetalingen er: 9230.09.48830. Din bekreftelse er viktig da vi har bare et begrenset opptak på modulen. Husk at du innen 30. desember også sender inn bestilling på de pensumbøkene du ikke har.

Pensumbøker for modulen:

 • Den profetiske tjenesten, Rick Joyner, kr 250
 • Du kan høre fra Gud, Steve Thomson, kr 200
 • Profetisk bønn, Vello Vaim, kr 250
 • Kampen om ditt sinn, Joyce Meyer, kr 260
 • Roten til avvisning, Joyce Meyer, kr 200
 • Hvordan tyde drømmer og syner, Perry Stone, kr 260

De bøkene du ikke har av pensumlista, bestilles hos Brølende lam i forbindelse med at du aksepterer din plass på modulen. Bøkene utleveres første dag på profetskolen, eller kan sendes deg innen oppstart, om ønskelig. Husk å sende oss din bestilling i forbindelse med din aksept at du tar plassen.

 

Du er varm velkommen til å søke.

Med Kristus Jesus ut til folket, i et forpliktende og engasjerende tjenestefellesskap. Vi ser fram til å bygge sammen med dere alle, i et fellesskap, hvor Jesus Kristus blir gjort kjent, trodd og blir helhjertet elsket og etterfulgt. Vi legger vinn på at den enkelte blir sett, hørt og betrodd.