30-31 okt 2021
Marviksveien 122, Kristiansand
søndag 29. aug 2021
Påmelding: Levendevann.no

Profet konferansen med Per Ivar Winnæss 

LØRDAG 30. OG SØNDAG 31.oktober. NB ikke fredag denne gangen

Et sterkt Guds nærvær har vært til stede  på disse samlingene og mennesker har kommet inn i gavene sine. Håper du har lyst til å bli utrustet til tjeneste i denne spennende tiden.

Vi tror at Gud holder på å forberede sin menighet til større gjerninger slik det står skrevet i  Joel:

Joel 2,21 Frykt ikke, du land! Fryd deg og gled deg, for det er Herren som har gjort store ting!

Joel 2,25-27 Slik skal Jeg gi dere godtgjøring for de årene den store gresshoppen har ett, gresshoppelarven, den fortærende gresshoppen og den tyggende gresshoppen, Min store hær som Jeg sendte blant dere. 26 Dere skal spise rikelig og bli mette og prise Herren deres Guds navn, Han som handler så underfullt med dere. Mitt folk skal aldri i evighet bli til skamme. 27 Da skal dere kjenne at Jeg er midt i Israel. Jeg er Herren deres Gud, og det er ingen annen. Mitt folk skal aldri i evighet bli til skamme.

Joel 3,1-2 Deretter skal det skje at Jeg skal utøse Min Ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døtre skal profetere, deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal ha syner. 2 Også over trellene og trellkvinnene skal Jeg utøse Min Ånd i de dager.

Det Jødiske året 5782 er begynt den 7. september og det er tid for Herrens nærvær i forsamlingen. La oss sammen søke Herren.

 

Påmelding:

Påmelding på websiden til http://www.lvmsenter.no/konferanse/ Meny: Påmelding kurs og konferanser.

Betaling av konferanseavgift kr 600,- (inkludert lunsj, frukt, kaffe og te på lørdag)  
Konto 3000. 10.69493 eller Vipps 102009.

Gryterett søndag kr 100.- kommer i tillegg for de som ønsker det. (gi beskjed ved påmelding) Det er bare påmeldte som kan komme. Det blir tatt opp kollekt til dekning av utgifter og gave til misjonen. Se www.levendevann.no

Merk påmeldingen med: profetkonferanse, dato og navn.