14. november kl 18:00
Tresfjord Kyrkjestove

Profetisk samling i Tresfjord Kyrkjestove, søndag den 14. november kl18:00 

Vi har store forventninger til hva Herren vil gjøre gjennom oss på den profetiske samlingen i Tresfjord. Siden det er begrenset med plass må man melde seg på, ved å sende inn navn, mobil og epostadresse, til perivar@brolendelam.no eller SMS 901 22 575. 

Mange har behov for å samles og være sammen med andre søsken som brenner for det samme og som søker det som vår himmelske Fader har for oss i denne spennende tiden, hvor det ikke har vært en selvfølge å kunne samles. Vi vet at det profetiske var det som banet vei for at Jesus Kristus kunne starte sin Messianske tjeneste og vi ser at det profetiske er viktig for Gud for det han vil gjøre i byer, steder og i nasjoner også i denne tiden. Det finnes dype og rike brønner i vest for vekkelse og bevegelse av Gud, som i disse dager skal graves opp.

Vi opplever at Herren vil samle det profetiske bønnevekterfolket og de som lengter etter å høre Guds stemme enda klarere for sine liv i denne tiden. På dagsretreat kommer vi til å fokusere på at vi alle kan tale profetisk, hvorledes vi kan oppøve hvordan vi hører Guds røst og at vi i enda sterkere grad kan komme inn i den nytestamentlige profetiske gaven. Vi kommer også til å gi rom for profetisk forbønn, gjennom Brølende lam forbønns-team.

Bli en del av et betjenende og engasjerende tjenestefellesskap, hvor Kristus Jesus blir helhjertet elsket, trodd og etterfulgt. Samlingene er oppmuntrende, legende og forløsende for mange. I denne tiden merker vi at mange trenger oppmuntring, trøst og noen nye gode tanker for det som ligger framfor dem. Flere er slitne og strever med mye i tider som dette. Det er ensomhet, forkastelse, utmattelse, helse og relasjoner som går i stykker. Denne samlingen kan gi deg noe nytt for denne tiden. 

Program

  • Søndag 14. november kl18:00-22:00

Påmelding: perivar@brolendelam.no eller SMS til 901 22 575. Begrenset antall plasser.