Profetisk retreat weekend
17-19. sept 2021
Flesseberg Gård, Øvre Eiker
fredag 20. aug 2021
Deltakeravgift kr 1500,-
Helpensjon kr 1.500,-, eller bare måltider kr 800,-

Vi inviterer deg til en inspirerende profetisk retreat helg, hvor du kan senke dine skuldre og bli marinert i et «åndelig SPA» på Brølende lam profetisk retreat samling, på Flesseberg gård, Øvre Eiker, den 17-19 september. Her er det muligheter til overnatting og måltider om du kommer langveisfra eller utenbys.

Mange har behov for å samles og være sammen med søsken som brenner for det samme og som søker det som vår himmelske Fader har for oss i denne utfordrende tiden, hvor det å samles ikke er en selvfølge. Vi kommer til å fokusere på Herrens vidunderlige nærvær, gjennom profetisk tilbedelse og «laste ned» det som vår himmelske Fader har for den enkelte for denne sesongen, gjennom at vi søker Gud sammen og gir rom for profetisk forbønn gjennom Brølende lam forbønnsteam.

Bli en del av et betjenende og engasjerende tjenestefellesskap, hvor Kristus Jesus blir helhjertet elsket, trodd og etterfulgt. Våre samlinger er oppmuntrende, legende og forløsende for mange, hvor vi har fått møte gudsnærværet i tilbedelsen og Guds agapekjærlighet gjennom fellesskapet med hverandre. Gjennom profetisk inspirasjon og gavene har vi fått noe nytt som vi kan strekke oss etter for denne nye tiden.

I denne tiden merker vi at mange trenger oppmuntring, trøst og noen nye gode tanker for det som ligger framfor dem. Flere er slitne og strever med mye i tider som dette. Det er ensomhet, forkastelse, utmattelse, helse og relasjoner som går i stykker. Denne retreat kan være oppmuntrende for flere av dere. Vi tar forbehold for eventuelle begrensninger i å samles jfr. Covid-19 bestemmelser for arrangementer.

Program:

Fredag:

17:30 Middag
18:30 Bønn, lovsang og profetisk flyt
19:00 Drikk dypt av kilden, med profetisk forbønn

Lørdag:

10:00 Bønn, lovsang og profetisk flyt
11:00 Finn og forsterk din visjon Del I
12:30 Lunsj
15:00 Drikk dypt av kilden og profetisk forbønn
16:30 Middag
18:00 Bønn, lovsang og profetisk flyt19:00 Drikk dypt av kilden, med profetisk forbønn

Søndag

10:00 Bønn, lovsang og profetisk flyt
11:00 Finn og forsterk din visjon Del II
12:30 Lunsj

Deltakeravgift kr 1500, Helpensjon kr 1.500 eller bare måltider kr 800, som innbetales innen 31. august til konto: 9230.09.48830

Muligheter for overnatting og måltider på stedet.  

Påmelding: perivar@brolendelam.no eller SMS 901 22 575, innen 31. august. Begrenset antall plasser.