Profetier, profeten og menighet
27. – 29. april 2012
Hordvik bedehus, Bergen
mandag 16. apr 2012
Kr 800,- pr person
Ved innbetaling etter påmeldingsfristen: kr 1000,- pr person
Kost og losji ordnes på egenhånd

Hordvik bedehus

Pastor og profet Per Ivar Winnæss har gjennom flere år fungert i en profetisk tjeneste og bygd opp Brølende Lam Profetiske Tjeneste. Han er også kjent fra Visjon Norge med programserien med samme navn: Brølende Lam.

I løpet av de siste årene har han i hovedsak fokusert på å bygge opp det lokale utrustningssenteret i Hokksund, og gjennom dette trent opp medarbeidere som tar del i det nasjonale arbeidet med å bygge opp mennesker med et profetisk kall over sine liv.

Bibelen oppmuntrer oss med at alle troende kan høre Guds stemme. Dette kan vi med utgangspunkt i at vi ved Guds nåde har tatt imot frelsen, er døpt i Den Hellige Ånd og har Den Hellige Ånds gave. På samme måte som Timoteus fikk del i nådegavene ved håndspåleggelse, vil vi også forløse de nådegaver som Jesus Kristus har for den enkelte. Derfor ønsker vi å bygge opp og forløse mennesker til å bygge menighet for den kommende tiden.

Vi bygger vår lære på Bibelen som er Guds åpenbarte ord for oss, og på den erfaring som er i harmoni med Skriften. Gjennom dette er vi opptatt av å være under en erbødig salvelse fra Den Hellige Ånd, som stemmer overens med en sunn gudsfrykt.

Etter å ha etablert en forståelse av at alle mennekser kan høre Guds stemme for seg selv og andre, vil vi gå videre med å bygge den profetiske identiteten og tjenesteforståelsen. Vi vil bruke mye tid i bønn og søke Jesus Kristus for å få del i nådens og bønnens ånd, og komme inn i en forvandlende enhet i ånden.

 

Seminarhelgen vil gi deg muligheter til personlig betjening gjennom team som er trent i å formidle Guds hjerte gjennom profetisk forbønn og lovsang. Vi ønsker at du skal få oppleve Guds omsorg inn i ditt liv. Men samtidig ønsker vi også at du skal få oppleve å høre Guds stemme for deg selv i din hverdag. Seminaret vil også gi deg konkret aktivisering, mer omfattende undervisning og praktiske eksempler for å inspirere deg.

Kveldsmøtene er åpne fredag og lørdag, og vil ta høyde for det i forhold til forkynnelse og betjening. Om man ønsker konkret vekst og et personlig løft i forhold til dette med å gjenoppvekke eller motta de profetiske nådegavene, anbefales det å delta i seminaret i sin helhet.

 

Påmelding og informasjon

Ta kontakt med Per Ivar Winnæss tlf: 901 22 575 eller info@brolendelam.no

 

Gå til påmelding...