Profeti over Oslo og Akershus fylker 2013

Jeg tar Oslo og Akershus sammen fordi det er vanskelig å skille ordene jeg har for dem i hjertet mitt. Gud talte til meg om en ånd som ønsker å tilfredsstille mennesker, og dette er noe vi må ta hånd om i dette området, fordi det inviterer til kompromiss. Gud har satt dette området til å være pionerer. Og vi må ta i tu med det. Herren kaller denne regionen hodet på elva og det betyr der hvor strømmen er sterkest, så vi trenger å dirigere den strømmen med Guds kraft.

Dette er virkelig en by som er nr. 1 på mange områder. Og jeg føler at dere tenker at hvis dere ikke er førstemann, så hvorfor bry dere med andreplass. Det tar en profetisk skarphet å være nr. 1.

Profetskole og nådegaveutrustning i Oslo

Tirsdager 20. aug - 19 nov 2013 kl 14:00
Vineyards lokaler, Rolf Wickstrøms vei 15 B, 0484 Oslo

Profetskole og nådegaveutrustning starter opp i Oslo den 20. august 2013:

Vi kommer til å starte opp igjen profetskolemodulen «Dere kan alle tale profetisk» for høstsemesteret 2013. I denne modulen vil vi også legge inn undervisning om nådegavene og nådegaveutrustning. Skolen varer fra 20. august til 19. november, hver tirsdag kl 14:00-19:00. Vi vil følge opp med en modul II som har en praktiserende og utrustende fokus for vårsemesteret 2014.

Ta kontakt for mer informasjon eller søk om plass for høstens modul.

Nye tider og lokaler for våre åpne kveldsmøter

13. aug 2013 - 24. juni 2014
Vineyards lokaler, Rolf Wickstrøms vei 15 B, 0484 Oslo

Vi har i en tid følt at vi skulle flytte våre onsdagsmøter og profetskolen fra våre lokaler i Øvre Eiker til Oslo. Dette, fordi vi opplever at Herren har talt til oss at vi trenger å sette foten ned på det mandat vi har fått for det apostoliske og profetiske for nasjonen. I en tid har vi holdt til i «ødemarken» men nå er det viktig å sette våre føtter på hovedstaden, som en profetisk handling og for åndelig innflytelse for vårt nasjonale kall. Vi har gjort en leieavtale med Oslo Vineyard i deres flotte lokaler like ved Grefsen, ved Ring 3, Rolf Wickstrøms vei 15 B, 0484 Oslo.