Vi har det siste året også arrangert profetskole over internett, på videokonferanse-plattformen Zoom. Dette har fungert veldig fint, og gitt oss mulighet til å invitere elever som ikke har mulighet til å komme hit til senteret. Dette har fungert så godt og med femti fornøyde elever ønsker vi å fortsette med dette, med en ny høstmodul.

Gjennom nettmodulen legger vi et solid bibelsk grunnlag som vil bygge din tro for å bevege deg ut i den profetiske nytestamentlige nådegaven. Vi kommer også til å aktivisere deltakerne på skjermen og i smågrupper, via såkalte «breakout room».

Vi møtes online på mandager kl 20:00 - 22:00. Og du melder deg på ved å sende en epost til info@utrustningssenteret247.no eller SMS til Per Ivar Winnæss, tlf: 901 22 575

Noe av modulens pensum:
•    Grunnlaget og motivasjonen for å søke nådegavene
•    Profetisk forberedelse
•    Bibelske befalinger om nådegavene
•    Fallgruver i det profetiske
•    Drømmer, visjoner og tydning
•    De forskjellige profetiske plan og salvelser
•    Oppmuntring og oppfølgning
•    Aktiviseringer
•    Samtale og spørsmål.