Om profetskolen

Undervisningsmanualen for profetskolen og profetiske seminarerDet er viktig for nasjonen og menighetene at profetene og de som kjenner dragning til det profetiske og profetisk forbønn samler seg i enhet. De har lenge nok blitt foraktet og har derfor isolert seg og gjemt seg i sine egne huler. Per Ivar tror at Herren bygger et nettverk for en hensikt, og vi vil se at Gud forløser mange profeter i vår egen nasjon. De er flere enn det vi tror, og de skal komme fram fra sine gjemmesteder.

Vi skal bryte ned janteloven og den religiøse ånden, alt det som holder den profetiske tjenesten nede i Norge og Skandinavia. Vi skal legge en solid bibelsk grunn for den profetiske tjeneste, ved både å fokusere på å bygge karakter, opprette ny disiplin i tjenesten, gjenreise ord som gudsfrykt, helliggjørelse og renhet og bringe solid kunnskap i Ordet. Slik kan salvelsen flyte med kjærlighet, autoritet og virke med stor kraft. Vi tror mange menigheter vil ønske denne tjenesten velkommen gjennom at vi synliggjør dtjenesten på en moden måte.

Profetskole over internett

Vi har det siste året også arrangert profetskole over internett, på videokonferanse-plattformen Zoom. Dette har fungert veldig fint, og gitt oss mulighet til å invitere elever som ikke har mulighet til å komme hit til senteret. Dette har fungert så godt og med femti fornøyde elever ønsker vi å fortsette med dette, med en ny høstmodul.

Brølende lam profetskole dag- og kveldsmodul høst 2024

Vi opplever at vi lever i nye tider, hvor man kan fornemme at noe nytt er på gang i vårt land. Vi kjenner på en sterkere lengsel og hunger etter Gud og det ser vi i mange troende over hele vårt kjære dyre fedreland (Sal63:1-6).

Mange føler behovet for og samles for å inspirere hverandre til å søke Gud sammen i tider som dette.
Profeten Jesaja profeterte at belgmørke kommer til å dekke jorden, men at Guds herlighet skal komme over de som setter seg selv i brann. (Jes60:1)

Vekkelsesskolen Brølende lam, høsten 2023

Vi opplever at vi lever i nye tider, hvor man kan fornemme at noe nytt er på gang i vårt land. Vi kjenner på en sterkere lengsel og hunger etter Gud og det ser vi i mange troende over hele vårt kjære dyre fedreland (Sal63:1-6).

Mange føler behovet for å samles for å inspirere hverandre til å søke Gud sammen i tider som dette.
Profeten Jesaja profeterte at belgmørke kommer til å dekke jorden, men at Guds herlighet skal komme over de som setter seg selv i brann. (Jes60:1)

Vi opplever at vår tørst etter Herrens kraft og nærvær vokser i vårt indre og kjenner ropet om en vekkelses ild dypt i våre hjerter.

Profetskole Introduskjons modul

Tidligere var Modul 1 en profetskole modul som gikk over et semester. Men vi så at elevene til tider hadde et større behov for indre helbredelse samtidig med undervisningen. Det var derfor sjelden vi kom igjennom den delen av pensumet vi kunne ønske. Derfor besluttet vi å utvide Modul 1 til en helårsmodul, samtidig som vi opprettet en introduksjonsmodul til det profetiske.

Profetskole Modul 1

Modulens fokus blir å legge et bibelsk fundament for den nytestamentlige profetiske gave og nådegavene. Vi vil bruke mye tid på trening og aktivisering for at elevene kan vokse opp til manns modenhet i Kristus.

Vi kommer til å oppmuntre og forløse det som Herren har for hver enkelt elev gjennom bønn og profeti.

Teamledermodul

Modulens fokus blir ledertrening, teambygging, videre forløse undervisningsgaver, lovsangsledere, bønneledere og forbønn. Kriteriene for å søke denne modulen er at du har gått Modul I og 24/7. Målet er at de som går denne modulen kommer til å jobbe i team og utvikler det å samarbeide om å betjene andre elever.

Vi har for tiden ikke satt denne modulen på kalenderen.

Å fostre det profetiske i menigheten

Vi jobber med å lage et seminar for pastorer, prester, menighetsledere, bønneledere og lovsangsledere, hvor fokuset er på hvordan man kan skape et miljø i sine egne menigheter for at det profetiske skal få vokse frem på en sunn måte.

En ting er at Gud gir nådegaver til den enkelte ettersom Han selv ønsker det, men hvordan skal menigheten som fellesskap kunne ta imot disse gavene og integrere dem inn i menighetens indre liv og dynamikk? Hvordan hjelper man de umodne profetiske gavnene til å bli sunne og sterke profetiske tjenester?