Det er mange som lurer på hvem vi er og hvorfor vi kaller vår tjeneste for Brølende lam.Han sa: Herren brøler fra Sion, og fra Jerusalem lar Han Sin røst runge. (Amos1:2)For Herren Gud gjør ingenting uten at Han åpenbarer Sitt hemmelige råd for Sine tjenere, profetene. Løven brøler! Hvem må ikke da frykte? Herren Gud taler! Hvem må ikke da profetere? (Amos3:7-8)

Det er jo ikke akkurat det mest tilgjengelige navnet vi har valgt og vi har fått flere reaksjoner på navnebruken. Bakgrunnen for navnet ligger i en åpen visjon, jeg fikk fra Herren i 1998.

Brølende lam har som mål å bygge opp et profetisk, kreativt senter i Norden, for vekkelse og reformasjon. Vi ønsker å bygge opp troverdigheten for den profetiske tjenesten og forløse de troende til å bruke nådegavene og uttrykke det kreative.

 

Løve og lam – konger og prester

 

Lam og prester

Vi, som Guds folk, har identifi sert oss som lam og vi har sett Jesus Kristus som den gode hyrde, som tar seg av sauefl okken. Vi har alle hørt om det ene fåret som kommer i vanskeligheter, som den gode hyrden leter etter og hjelper tilbake til fl okken. Dette er et herlig og godt bilde på hvordan Herren tar seg av oss.

Innfor Gud er vi prester og lam som tilber Ham i Ånd og i sannhet og vi mottar Hans betingelseløse kjærlighet. Jesus er vår sjels hyrde og Han metter vår sjel med det som godt er.

 

Løve og konger

Hvis vi bare identifi serer oss som lam som hele tiden kommer i trøbbel, blir offer for ville dyr og blir såret og drept, slik at vi trenger hjelp i fra Herren hele tiden, blir det ubalanse i Kristi kropp. Jesus har nemlig kallet oss til disipler, som Han har gitt makt og autoritet, over makter og myndigheter. Vi har kraft til å forkynne og øve innfl ytelse, der vi er på markedsplassen. Løven av Juda bor på innsiden av hver enkelt kristen.

Vi er ikke offeret, resignerte og defensive, men vi er de som inntar nye områder for Herren. Vi er de som tar tilbake det fi enden har stjålet i fra våre liv. Vi tar tilbake det djevelen har okkupert i denne verden. Vi aksepterer ikke ugudelighet og synd og at de moralske grensene viskes ut. Vi sitter ikke og ser på at mennesker går fortapt, men vi er den generasjon som reiser seg for å bringe Kongen tilbake.

Ropet og brølet er på innsiden av deg og skal frigjøres, atter en gang. For du har tidd og latt omstendighetene styre ditt liv, men nå skal du rope, ja skrike høyt mot dine fi ender. For dine dager er ikke omme. Jeg skal på ny forfriske deg og gi deg styrken tilbake, sier Herren, når du reiser deg i den kraft og den styrke som du har i Meg.

«Innfor Meg er dere som prester og lam, men i denne verden er dere konger, og løven av Juda bor i dere,» sier Herren!

 

Les mer om visjonen...