av Rick Joyner

En revolusjon kommer til kristenheten som vil overgå Reformasjonen i de forandringene den vil føre til i menigheten. Når den kommer, vil den nåværende strukturen og organiseringen i menigheten opphøre og eksistere, og måten som verden bedømmer kristendommen på, vil bli radikalt forandret. Det som kommer, vil ikke bli en forandring i læresetninger, men en forandring i det normale menighetslivet. Forandringene vil bli så dyptgående at det vil bli vanskelig å sammenligne med den nåværende form for menighetsstruktur.

Det nye dynamiske menighetslivet vil overskygge de store vekkelsene i sine virkninger på samfunnet og forandre byer og til og med nasjoner. Den vil feie over verden med en appell om rettferdighet og dom. Vi må likevel ikke være dumme og tro at dette er slutten på natten, eller slutten på menneskets kamp med mørket. Hva som kommer til menigheten, er forvandlingen fra puppestadiet til den vakre, høytflygende, skjønne skapning som menigheten er kalt til å være. For en tid, vil denne forandringen forløse en livskraft som vil bli så stor at den vil dominere nyhetene rundt omkring i verden. Menigheten vil i sannhet bli lyset i verden og saltet på jorden.

Lyset fra evangeliet vil skinne så sterkt gjennom menigheten at hele verden vil se det, og evangeliet vil bli klart og kraftfullt presentert for hver nasjon på jorden. Vi er enda ikke helt ved startskuddet til denne revolusjonen. Ettersom vi kommer nærmere den, vil det bli klarere hvordan den vil se ut, og hva den vil føre til. De framtidige ledere av menigheten får nå gitt en visjon av radikal nytestamentlig kristendom som blir gjenopprettet på jorden.

Det er tid for å gi akt på kallet og tillate Herren å gjøre sitt folk til nye vinsekker, som vil være i stand til å ta imot det som er på vei til å bryte løs på jorden. Hvor som helst det er et valg mellom det gamle og nye, så velg det nye! For å være en del av det som kommer, må vi ha Abrahams tro. Han var villig til å forlate tryggheten i hjemlandet, for å søke Gud på ukjente steder. De framtidige ledere av menigheten vil være villige til å risikere alt, for å søke den byen som Gud og ikke menneskene bygger.

Revolusjon eller borgerkrig

Jeg har også skrevet om en kommende "borgerkrig" i menigheten, men denne kommende revolusjon er annerledes. Borgerkrigen var et resultat av konfrontasjon med og fjerning av, flere store åndelige festningsverker i menigheten. Revolusjonen som kommer vil være mer ekspansiv enn det. Det er ikke resultat av konfrontasjon med negative krefter, men heller framvekst av en kristendom fri fra umoden overgivelse til former, formler og ritualer og med en livskraft som overvelder det onde med det gode.

Akkurat som den amerikanske borgerkrigen ble utkjempet rundt noen få steder i en håndfull av stater, så vil de fleste menighetene ikke være involvert i selve slagene i denne "åndelige borgerkrigen," selv om den vil påvirke oss alle, i en viss grad. Likeledes begynner ikke de fleste åndelige revolusjoner med en gang, men er resultatet av sosialt press og krefter som er blitt bygget opp i løpet av mange år, eller endog generasjoner.

Revolusjonen som kommer over kristenheten er blitt bygget opp gjennom århundrer. Forsøk på å sette den i gang på bred menighetsbasis har skjedd i nesten hver generasjon, men det var ikke tiden. Imidlertid vil vi ikke måtte vente så mye lenger. Disse tidligere forsøkene på å tenne en revolusjon i menigheten, førte ofte til framskritt for troen, men brakte ikke de tilsiktede forandringene. Likesom vulkaner og jordskjelv av og til bryter gjennom på jorden, så har de store vekkelsene og bevegelsene fra Gud over de siste århundrene kommet der hvor store åndelige krefter har bygget seg opp eller brutt gjennom. Imidlertid vil det som kommer, virke som om alle vulkanutbruddene og jordskjelvene som verden har opplevd, kommer på en gang. Dette vil bli en av verdenshistoriens hovedbegivenheter. I løpet av denne tiden vil fundamentet bli lagt for Guds kongerike på jorden.

Å skjelne tidene
 

Som Herren sa, "Høsten er verdens ende" (Mat.13:39). I endens tid vil det bli en tid med en enestående innhøstning. Han har gjemt den beste vinen til sist, og avgjort at det siste skal bli det første. Den siste store innhøstingen før enden vil dekke jorden med kunnskap om Herren. Følelsen av Guds nærvær vil komme over alt. Uhørte mirakler vil bli dagligdagse. Hjemmegrupper vil eksplodere til store forsamlinger. Små forsamlinger vil plutselig bli tusener.

Sportsstadier og arenaer vil bli det eneste som holder mål for større møter i de store byene, idet lenge bestående forskjeller og fiendskap mellom menigheter og kirkesamfunn vil smelte, under den intense heten av denne store kommende bevegelsen fra Gud. Store vekkelser tar plass på flere kontinenter samtidig. Kristendommen vokser i øyeblikket fortere enn noensinne i sin historie. Noen har beregnet at flere har kommet til Kristus i de siste ti år, enn gjennom hele menighetens historie fra det første århundre.

Beregninger viser at fra 200.000 til 400.000 mennesker blir kristne hver dag! Selvfølgelig kommer noe av dette fordi det er mange flere mennesker i live i dag, enn det var i alle de tidligere århundrene til sammen. Likevel har det aldri vært en slik innhøstning som verden opplever i øyeblikket. Imidlertid, som jeg advarte i min bok "Høsten", en vekkelse kommer som vil bli så stor at mange vil tro at høsten er "verdens ende”, men det er den ikke! Det er bare mønstringen av arbeiderne for det som skal komme. Den vil bli mye større enn noen tidligere vekkelse, oppvåkning, eller bevegelse av Gud som noensinne har vært.

Når denne store verdensvide bevegelse bryter ut, så vil den komme som en tidevannsbølge. Menighetene og tjenestene som ikke er forberedt, vil bli feid bort med den. Akkurat som surfere lærer å skjelne mellom typer av bølger og så starter å padle, når den store bølgen kommer, så må vi gjøre det samme. Som Herren advarte, vi tilbringer en masse tid på å beregne været, men kjenner ikke tidene. Hvis den gjennomsnittlige kristne ville bruke like mye tid på å forstå tidene som de bruker på å se på været, ville det skape en større vekkelse innen menigheten.

Hva er det som kommer?

Guds armeer i himmelen og på jorden er mobilisert nå. Når de marsjerer, vil det bli det mest imponerende og fryktinngytende syn som verden noensinne har sett. På noen steder vil hæren bevege seg så fort at det vil se ut som den kom ut av tynn luft. På et øyeblikk vil den største åndelige kraft som verden noensinne har sett, strømme ned på jorden. Til dem som ikke er oppmerksomme på det som skjer, vil det bli som å gå fredfullt til sengs om kvelden og våkne om morgenen og oppdage at hele byen eller kanskje hele landet er okkupert av fremmede styrker. Dette vil skje fordi hæren var på plass midt i byen uten at noen andre la merke til det, inklusive mange som var med i hæren. Dette vil skje plutselig fordi kristne begynner å stå opp for Herren, for sannheten og evangeliet.

På et øyeblikk vil menigheten bli en overlegen makt. Hele byer vil bli erobret for Kristus, til og med djevelmaktene i disse byene forventet angrep mot sine festningsverk. Fordi dette er den sanne frihets-arme, vil frelse, helse og gjenopprettelse flyte som elver av Guds herlighet gjennom gatene. At man gleder seg, er svakt sagt for å beskrive den feiringen som nå bryter løs på jorden.

Herren innstiftet festene i det Gamle Testamentet som en grunnleggende måte å tilbe Ham på. Det var fester for Herren som jeg så bryte løs i hver by som ble berørt av denne kommende bevegelse av Gud. Når Herren er i bevegelse, vil folk ha møter hele tiden, akkurat som de møttes i templet og så i hjemmene i Apostlenes gjerninger. Disse festene var et resultat av felleskap som ikke hadde vært kjent på jorden siden det første århundres menighet opplevde at det brøt løs overalt. Store gater var blokkert av spontane fester. Det vil bli store møter i parker, stadier, og andre offentlige plasser. I mange byer vil hjemmegrupper møtes i hver blokk hver dag. Jeg så store tilbedelsesmøter bryte løs på bensinstasjoner og flyplasser.

Hvor som helst hvor folk var samlet, ville feiringer bryte løs, noen i spontane marsjer for Jesus. Marsjene vil begynne å samle mengder mens de går, mens de synger, tilber og proklamerer Herrens herlighet. Et interessant aspekt som jeg så, var at søndags morgen var den eneste tiden som folk ikke samlet seg for å feire. Årsaken til dette var at folk sov etter alt som hadde foregått dagen og natten før. Møtene ville begynne igjen søndag ettermiddag. En annen interessant eiendommelighet som jeg ble vist, var at det var vanskelig å finne noen som var ledere for det som skjedde.

En person ble kanskje brukt til å starte en marsj eller blokkselskap, men så vil noen andre starte neste feiring. Hvem som helst kunne begynne å snakke eller preke, og en stor flokk ville samles for å høre på dem. Salvelsen og nærværet av Herren var så sterkt at alle som var overmodige ville øyeblikkelig skille seg ut og stoppe opp. Mens feiringen og gleden fortsatte, ble gaver og vitnesbyrd gitt. På grunn av dette ble hele byer kvitt fattigdom og nød. Fordi gleden av å gi var så stor, ville byer som var blitt berørt på denne måten søke til andre byer, og til og med andre land for å hjelpe. Hele nyhetsprogram ble oppfylt med ekstraordinær informasjon om barmhjertighetsgjerninger som fant sted. Disse nyhetsprogrammene og rapportene blåste liv til flammene av sjenerøsitet og utdeling i enda større grad.

Denne type kjærlighet er en åndelig kraft som intet ondt kan stå i mot. Størrelsen på denne overfloden av takknemlighet til Herren ved å hjelpe de trengende, forandret nesten øyeblikkelig den åndelige atmosfæren i de berørte byene. Fordi tro viser seg virksom gjennom kjærlighet, (Gal.5:6) vil denne store elven av kjærlighet også forløse noen av de mest ekstraordinære mirakler som man noensinne er blitt vitne til på denne jorden. De største miraklene er alltid blitt forløst gjennom medlidenhet.

De elvene av kjærlighet som kommer til å bryte løs vil tømme hospitaler, asyler og fengsler. Ødelagte kropper og ødelagte hjerter vil bli helbredet. Dette er en armé for restaurering som vil gjøre ørkener om til hager, som Eden. Akkurat som Den Hellige Ånd beveget seg på jorden mens den var formløs og tom, eller som noen oversettelser sier, kaos, så gleder Han seg fremdeles over å ta det som er tomt, formløst eller i kaos og vender det om til en vakker ny skapelse.

Folk som er tomme og ikke kjenner noen mening med sitt liv, vil bli overfylt med mening. Byer som er i kaos, vil bli forvandlet til demonstrasjoner av harmoni, som vil få verden til å bli forbauset. Vi som kristne trenger å begynne å se verdens problemer som sjanser til å se det glade budskapet om Riket bli demonstrert. Vi må begynne å elske disse byene og nasjonene, og når vi gjør det, vil vår tro for dem vokse. Tro forløser det som er svaret for et hvert menneskelig problem. Noe som forløser Hans kraft, er den enkle sannhet at "kjærlighet mislykkes aldri"(1 Kor.13:8). Alt som er gjort i Hans kjærlighet vil lykkes.

Den mørke siden

Det lyset som kommer er stort, men det er jo mørket også. Overalt hvor den store åndelige oppvåkningen og vekkelsen ikke skjer, vil ondskapen bli forløst i en sterkt konsentrert kraft. På mange steder vil lovløsheten øke, så det nesten vil bli en fullstendig nedbrytning av lov og orden. Hvor kjærligheten ikke har framgang, vil frykten øke. Og der hvor kjærligheten seirer, vil frykten vike. Dette vil bli fullbyrdelsen av Jesaia 60:1-2: " Stå opp, bli lys! For ditt lys kommer, og Herrens herlighet går opp over deg. Se, mørke dekker jorden, og mulm folkene, men over deg skal Herren oppgå, og over deg skal Hans herlighet åpenbare seg."

Her ser vi at samtidig som at mørket dekker jorden, så vil Guds herlighet åpenbare seg på Hans folk. Aldri har det vært slik en konflikt mellom lyset og mørket, og aldri har det vært så lett å se forskjellen. På den tiden vil de som ikke vandrer i herligheten, vandre i dypt mørke. De som ikke lever i den åndelige begeistring, i Guds kjærlighet, vil være i en dyp avgrunn av depresjon og bitterhet. Når den siste store bølge fra Gud bryter ut, vil hele verden være i "avgjørelsens dal" og alle på jorden vil måtte ta en avgjørelse mellom lyset og mørket.

Hvordan forbereder vi oss

Etter hvert som vi kommer nærmere denne revolusjonen, vil sanne vekkelser bryte ut fra tid til annen. Det vil også øke på med utsvevelser, og det vil bryte ut vold, slik som man har opplevd i Rwanda. Vi må lære av begge deler når de inntreffer. Vi har behov for kristne nyhetslag som kan skjelne og ha visdom og mulighet til å tyde de viktige faktorene i forbindelse med disse hendelsene, når de skjer. Vi må oppfylle mandatet i Efeserne 4 fra det Nye testamentets tjeneste. Den sanne Nytestamentlige tjeneste er lagarbeid. For at det kan være et komplett lag trenger vi alle de tjenestene som er nevnt her. Ingen av disse tjenestene fungerer nå som det de er kalt til, og vil ikke gjøre det før de samarbeider som et lag.

Menigheten er bygget på fundamentet av apostler og profeter og ingen av disse tjenestene fungerer i dag i den modenhet og vekst som de er kallet til. Vi må fortsette å be for og strebe etter gjenopprettelse av disse tjenestene til menigheten. Vi må også ha i bakhodet at selv den største profet fortsatt ser stykkevis. For å se hele bildet må vi putte de forskjellige delene sammen. Vi er blitt fortalt i Jesaia 52:8:"Hør! Dine vektere oppløfter sin røst, de jubler alle sammen, for like for sine øyne ser de at Herren vender tilbake til Sion." Profetene ble ofte kalt vektere i G.T.

Vi ser i dette skriftstedet at de alle samstemt ser Herren like for sine øyne (see eye to eye Ampl.) når Herren restaurerer Sion. Når denne enheten kommer, vil alle profetene ha lært å få sine små forskjellige stykker i en visjon til å passe sammen. En av de farligste tingene som kan skje med en kristen er at han blir isolert fra andre kristne, som er i andre bevegelser eller kirkesamfunn. En av de viktigste tingene som vi kan gjøre, er å rekke ut hendene og utvikle forbindelser med andre strømmer i Kristi kropp. Det må bli en realisering av sannheten at når et lem lider, så lider vi alle sammen. Når et lem gleder seg, så skulle vi alle glede oss. Vi må lære å ta det personlig når noen menighet fra andre kirkesamfunn eller bevegelser kommer under angrep.

Vi må lære å akte enhver forsamling som et viktig festningsverk for sannheten og komme for å hjelpe hverandre når man blir angrepet. Menigheten er sammensatt som en kropp, med forskjellige lemmer, som har forskjellige funksjoner. Når vi bare samles med dem som er lik oss, er det som å ha begge armene samlet på en plass, bena på en annen plass, øyene på en tredje plass osv. Dette er hovedsakelig en forførelse som holder Kristi kropp bundet så den ikke er i stand til å gå fram på en koordinert måte. Derfor er vi meget ineffektive i det å innta grunn, men også i det å holde på den når den er inntatt. Dette er årsaken til at frukten av så mange vekkelser og bevegelser knapt nok finnes, selv like etter at toppen er nådd.

Når vi inntar grunn som vi ikke er forberedt på å holde, så vil det forlate tingene i en verre tilstand enn tidligere. Når en demon er kastet ut, vil den vandre rundt og så si: "Jeg vil vende tilbake" og bringe med meg syv til”. Det er oppmuntrende å se så mange menigheter og bevegelser bli opplært i åndelig krigføring og bestemme seg for å gå aggressivt til angrep mot fiendens festningsverk for å erobre land for Riket. Men uten en vesentlig grad av enhet, vil det være umulig å holde på noen betydelig vinning. Helvetes porter kan ikke seire over menigheten, i entall. Så lenge som vi er menigheter i flertall, vil de være i stand til å seire. Vi har ikke noe valg, men må arbeide i lag, hvis vi skal utføre noe av betydning som vil vare. Natten før Herren ble korsfestet, ba Han for oss: " at de alle må være ett, liksom du, Fader, i meg, og jeg i deg, at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg.

Og den herlighet som du har gitt meg, den har jeg gitt dem, for at de skal være ett, liksom vi er ett, jeg i dem, og du i meg, for at de skal være fullkomment ett, så verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem, liksom du har elsket meg." Joh.17:21-23. Hvis vi visste at vi hadde mindre enn 24 timer igjen på jorden, ville vi be for det som var mest viktig for oss. Vi vet at Herren ba det som lå nærmest på Hans hjerte den natten (det som var viktigst for Ham). Vi vet også at bønnene til Guds Sønn kommer til å bli besvart.

Før enden kommer, vil det være en menighet som har kommet inn i enhet, som Han ba om. Så vil hele verden vite at Han var sendt av Faderen. Hvorfor kan ikke det være oss? Hva kunne vi gjøre som er mer viktig enn å se at disse viktige sakene til vår frelser blir en realitet? Som Johannes 17:22 sier: " Det vil være herligheten som gjør oss til ett". Vi må bli søkere av Hans herlighet. Når Guds herlighet bryter ut i vekkelse og fornyelse, så gå og se det, berør det, opplev det, søk det, forstå det, og bli forandret av det. Men la oss gjøre det ut fra solide relasjoner til den lokale menighet. Hvis denne enigheten ikke blir levd ut fra en gruppe av mennesker i et virkelig relasjonsforhold, er den ikke virkelig.

En advarsel

For å kunne navigere gjennom tidene som ligger foran, er menigheten i desperat behov av modne profetiske tjenester. Vi ved "Morning Star" har tatt en del grunn og ser nå hundrevis av mennesker modnes i profetiske gaver i vår hjemmemenighet. Vi har også trenet tusenvis som nå fungerer i den profetiske gave rundt omkring i verden. Vi er takknemlige for dette, men jeg ble advart av Herren at vi, "Morning Star", ikke ville overleve det som kommer hvis vi ikke vokste dramatisk i de profetiske gaver og tjenester. De største profetiske gaver i verden i dag vil snart bli nødvendige i enhver forsamling og by. Vi må fortsette å "jage etter kjærligheten! Strebe etter de åndelige gaver, men mest etter å tale profetisk (1 Kor.14:1)" Vi må jage etter alle de åndelige gavene ut fra kjærlighet, men det er et spesielt behov for det profetiske, for å kunne se framover, så vi kan være i stand til å navigere gjennom det som kommer.

Det er fortsatt for mange ting som hefter seg ved oss som overskygger vår profetiske visjon. For mange holder TV dem borte fra å ha visjoner. Andre ting som selvhevdelse, når vi kaster bort tiden og gjør massevis av mindre synder er det som lekkasjer, som tørker ut de troendes liv. Vi må lære leksene fra feil som ble gjort av mange, om ting som ble sagt om "år 2000". Hvis vi skal ha en profetisk tjeneste som fortjener en slik høy tittel, må vi ha den høyeste standard av ære og sannhet. Den profetiske tjeneste er viktig, men en av dens hovedhensikter er å forberede for større tjenester som kommer. Den apostoliske tjeneste vil bli restaurert i menigheten.

Den tjenesten som ble brukt til å åpne menighetens tidsalder, vil være den som også avslutter den. Den apostoliske tjeneste som kommer, vil samle de andre tjenestene som er gitt til menigheten, og reise dem alle opp til et nivå av autoritet og kraft, enestående siden det første århundre. Akkurat som det var en mengde uekte profeter, forløst for å skape forvirring i menigheten da Herren begynte å fokusere på gjenopprettelse av den tjenesten, vil det på samme måte være forløst en mengde av falske apostler. Våre lag mottok gjennom spesifikke drømmer om falske "apostoliske bevegelser" som ble bygget mer som en organisasjon enn fellesskap.

Drømmene indikerte at disse hadde et potensial i seg til å frambringe stor skade i menigheten. Fiendens intensjoner med denne falske apostoliske bevegelse var å utvikle en sterk motstand mot alt som blir kalt det apostoliske, akkurat som han gjorde gjennom disippelskap- og hyrde-bevegelser for noen årtier tilbake. Det ser ut til å være uunngåelig at det alltid vil være en "Saul" før det kommer en "David." Men når en "Saul" dukker opp og går åndelig feil, kan vi bli oppmuntret, for det autentiske vil ikke ligge langt bak i løypa. Ingen sann åndelig framgang har noensinne kommet uten motstand. Så hvis du elsker, vil du fortsatt få motstand fra selvsentrering. Elsk dem likevel. På denne måten vil du vokse i kjærlighet og vil hjelpe og sette mange fanger i frihet.

Hvis du har tro, så vil du få motstand fra de fryktsomme. Bestem deg til å vokse enda mer i tro, da dette er en sjanse til å behage Gud enda mer. Hvis du er ydmyk, vil du få motstand fra de stolte. Ydmyk deg selv enda mer, da dette er din sjanse til å vokse enda mer i Guds nåde. Hvis du er fornuftig, vil du få motstand fra de ulogiske og ufornuftige. Forlat ikke din høye posisjon for å kjempe på et lavt nivå av dumskap. I riktig tid vil din fasthet avsløre dumheten hos dine fiender og lede andre til større høyder.

Hvis du har suksess vil du få motstand fra dem som er sjalu. Kritikk er rotfestet i misunnelse og vil bli en konstant kollega av suksess. Gå allikevel inn for å lykkes, og du vil bære frukt som varer, mens kritikk ikke vil bli husket så lenge. Hvis du er ærlig og rett fram, vil de som er pervertert i hjertet, mistro deg og avvise gode motiver til alt som du sier og gjør. Vær ærlig og rett fram uansett. Sannhet vil ha framgang og er sterkere enn noen løgn.

Hvis du er en person med en stor visjon vil du få motstand fra mennesker som ikke har noen visjon. Ikke tro at dette er rart, men søk å reise deg opp til enda større høyder så du kan se lenger. Jo høyere du reiser deg, jo mindre vil du være i stand til å høre klagene, og du vil begynne å høre englene synge. Hvis du er en som bygger, vil du bli angrepet av dem som er venner med ødeleggeren. Hvis de er i stand til å rive ned det som du har bygd, bestem deg for at du vil bygge det opp igjen, og enda bedre. Bygg med Gud og du vil ved ditt arbeid ødelegge djevelens arbeid. Hvis du oppdager Guds nye vin, så ikke tro at det er rart at du får motstand fra dem som er blitt gamle vinsekker.

Bare fortsett å finne og servere den nye, og det vil bli tydelig for de sanne søkere av Gud hvor sur den gamle vinen er. Den største striden er å seile på Livets elv for å finne dens sanne utspring. De som gjør det, vil bli angrepet fra elvebredden av de som har stoppet på veien. Alle som går lengre enn dem, er blitt en fornærmelse for dem, et minnesmerke om deres nederlag. Kast ikke bort din tid med deres argumenter, ellers kan også du stoppe opp. Press på, og du vil raskt komme langt forbi dem, og ditt mot vil inspirere andre til å følge sitt sanne hjertes begjær.

I alt det du gjør, gjør det som er rett, sant og trofast. Du vil få motstand fra sannhetens fiende. Husk alltid at Han som er i deg er større enn han som er i verden. Herren leder oss alltid i triumf. Vi kan ikke tape hvis vi ikke stopper. Aldri, aldri, aldri gi opp! Inntil broen mellom himmelen og jorden er komplett, har vi enda arbeid å gjøre. Hvis vår tid på jorden tar slutt, så la oss gå inn i Hans nærvær med våre føtter i bevegelse framover; la våre hender fortsatt legge stein på stein og våre øyne fortsatt søke etter høyere nivå.