Hva er PAN

Profetisk apostolisk nettverk

Vårt mål er å bygge en apostolisk og profetisk plattform, med troverdighet, relabilitet og tyngde, i Norge. Apostler og profeter må også bli hørt i vår nasjon. Det har vel aldri vært en tid som denne, hvor den apostoliske og profetiske røst virkelig må å stå fram for å bli hørt i våre menigheter, på markedsplassen og i den lovgivende og utøvende forsamling. Vi bestreber oss i at vi i denne tiden skal stå sammen om de nytestamentlige profetiske gaver og at den apostoliske og profetiske tjenestene og gavene skal vokse fram i vårt land.

Modenhet og troverdighet

Vi tror at vi først må bygge mennesker som har karakter og troverdighet, før man kan stå fram i en tjeneste som apostel eller profet. Vi mener at dette også bør gjelde for de troende, som tjener med de nytestamentlige profetiske gaver. Gjennom PAN (Profetisk apostolisk nettverk) og PAR (Profetisk apostolisk råd) er vi overbevist over at du knytter deg til et nettverk som løfter fram disse verdiene.

Relasjon og allianse

Mennesker med profetiske gaver, bønnetjeneste og sterke kall fra Herren, står ofte alene og blir ikke gitt rom eller betrodd i våre tradisjonelle menigheter. Vi ønsker derfor å forplikte oss til å bygge relasjon og stå sammen med de som er knyttet til PAN, for at hver enkelt kan vokse til modenhet når det gjelder den nytestamentlige profetiske gaven og kunne stå i en apostolisk, profetisk tjeneste på et nasjonalt og et internasjonalt nivå. Vi tenker at slike tjenester også skal stå under autoritet. Vi vil åpne for unike samlinger for våre medlemmer, når vi har både internasjonale og nasjonale apostler og profeter på besøk.

Utrustning og ressurssenter

Gjennom PAN vil vi etterstrebe oss på at medlemmene får tilgang til målrettede samlinger og seminarer for troende med nytestamentlige gaver, ledere, profeter og apostler. Videre fokuserer vi på utrusning og aktivisering av nådegavene, gjennom seminarer og konferanser som er tilgjengelig for medlemmene.

Hvem er vi

Initiativtaker til PAN er Per Ivar Winnæss og Brølende lam team. Per Ivar har 25 års erfaring i å arrangere profetiske seminarer, profetskolen Brølende lam og blir benyttet som forkynner både nasjonalt og internasjonal.

Hvem kan være med i profetisk apostolisk nettverk (PAN)

Vi ønsker velkommen hver enkelt som lengter etter de nytestamentlige nådegaver og fornemmer at nådegaver er virksomme i sine liv, de som opplever at de har et kall til profetisk og apostolisk tjeneste, eller står i en oppgave i dag.

Hva tilbyr vi og hva koster det årlige medlemskapet

  • Fri tilgang til Pan møter, som holdes før konferanser og samlinger med internasjonale forkynnere og medlemmene i PAR (Profetisk apostolisk råd)
  • Regelmessig PAN møter med forbønn og veiledning via det sosiale nettverket, Zoom
  • 20% rabatt på deltakeravgift på seminarer og konferanser som arrangeres av PAN og Brølende lam
  • Forbønn, veiledning og rådgivning for den tjeneste og det som du står i
  • Medlemskapet koster kr2.500 pr år og gjelder fra 31. august 2022 og fornyes årlig og innbetales til 9235.25.62094 Mrk. PAN-22

Varm hilsen fra 
Valentina og Per Ivar 
Brølende lam