Etter mange år hvor vi har hatt helgeseminarer og åpne møter på langs og på kryss og tvers i Norge har vi opplevd at Herren har talt til oss om at det er åtte porter som vi skulle tale ut at er åpne over Norge.

Salme24:7 «Løft hodene dere porter! Og la dere løftes, dere evige dører, så herlighetens Konge kan komme inn»

Jesaja 22:22 «Jeg skal legge nøkkelen til Davids hus på hans skulder. Han åpner opp, og ingen lukker igjen. Han lukker igjen, og ingen åpner opp.»

Ved ordet kan vi ane at det finnes åndelige dører og porter som er viktige åndelige strategiske steder for å få gjennombrudd.

Vi i Brølende lam og PA-nettverket opplever at vi har fått åtte åndelige porter er åpne over vår nasjon:

Nordporten, Midtporten, Sørporten, Sørøstporten, Østporten, Sørvestporten, Vestporten  og Nordvestporten

Vi ønsker derfor å profetere, be og erklære disse åpne i 2024.
Job22:28 «Beslutter du noe, skal det stå fast for deg. Og lys skal skinne over dine veier.»

Vi inviterer derfor regionens bønnevektere og alle som søker etter å høre Guds røst for sine liv og for sine familier til å ta del i de åpne profetiske møtene og for dagsseminar «Mine får hører Guds røst» som vi kommer til å holde på strategiske viktige steder i alle de åtte regioner for 2024.

Ønsker du å ta del i slike helgesamlinger «Porten er åpen» hører vi fra deg.