Kjære venner 😊
2024 er et spesielt år for oss i Brølende lam, da vi feirer 20 år på profetskolen. Gjennom årenes løp har nesten to og et halvt tusen elever fullført et eller flere av våre femti halvårsmoduler. Vi har også holdt over hundre helgeseminarer rundt omkring i landet og har huset nesten tjue ukeskoler, på Flesseberg gård. Gjennom disse samlingene har flere andre tusen troende deltatt.

Det som vi er takknemlige for er at mange av deltakerne i dag fungerer i profetisk forbønnstjeneste, andre er i en fulltidstjeneste for Herren og mange har fått en ballast og en trygg grunn å bygge sitt trosliv på.

I de siste årene har vi også sett behovet for å knytte flere av dere som står litt alene om det apostoliske og profetiske sammen, både gjennom PA nettverket og profetskolen over nett.