Kommende samlinger, seminarer og konferanser

Tittel Dato Sted
Sommerskolen 29 juli-3. august 2024 29 juli-3. august 2024 Flesseberg Gård, Øvre Eiker
«Kickstart»-samling med PA-nettverket 2024 30 aug-1. sep 2024 Flesseberg Gård, Øvre Eiker
Brølende lam profetskole dag- og kveldsmodul høst 2024 3. september - 3. desember 2024 Utrustningssenteret 24/7
Profetskole over internett, høsten -24 9. september - 9. desember 2024 På Zoom, internett
Vestporten er åpen 20-22 september 2024 Jesusfellesskapet, Bergen
Nordvestporten er åpen 1-3 nov 2024 Baptistkirken, Kristiansund

Ta kontakt om du ønsker å delta på et av våre seminarer om det profetiske, eller om du ønsker å ønsker besøk av oss i din menighet til å trene menigheten i det profetiske.


Profetskole over internett

Vi har det siste året også arrangert profetskole over internett, på videokonferanse-plattformen Zoom. Dette har fungert veldig fint, og gitt oss mulighet til å invitere elever som ikke har mulighet til å komme hit til senteret. Dette har fungert så godt og med femti fornøyde elever ønsker vi å fortsette med dette, med en ny høstmodul.

De åtte åpne portene over Norge

Etter mange år hvor vi har hatt helgeseminarer og åpne møter på langs og på kryss og tvers i Norge har vi opplevd at Herren har talt til oss om at det er åtte porter som vi skulle tale ut at er åpne over Norge.

Salme24:7 «Løft hodene dere porter! Og la dere løftes, dere evige dører, så herlighetens Konge kan komme inn»

Jesaja 22:22 «Jeg skal legge nøkkelen til Davids hus på hans skulder. Han åpner opp, og ingen lukker igjen. Han lukker igjen, og ingen åpner opp.»

Sommerskolen 29 juli-3. august 2024

29 juli-3. august 2024
Flesseberg Gård, Øvre Eiker

Vi har i over 25 år holdt profetiske seminarer og Brølende lam profetskole er 20 år.

Vi opplever at mange mennesker har profetiske gaver og kall, men ofte ikke finner sin plass i det etablerte. Man har et stort behov for å finne sine likesinnede og derfor er det gledelig å se hvor mange som finner nye venner og møter gamle her på Brølende lam sommerskole.

Brølende lam profetskole 20 år

2024 er et spesielt år for oss i Brølende lam, da vi feirer 20 år på profetskolen. Gjennom årenes løp har nesten to og et halvt tusen elever fullført et eller flere av våre femti halvårsmoduler. Vi har også holdt over hundre helgeseminarer rundt omkring i landet og har huset nesten tjue ukeskoler, på Flesseberg gård. Gjennom disse samlingene har flere andre tusen troende deltatt.

Profetskole over internett, høsten -24

9. september - 9. desember 2024
På Zoom, internett

Vi har akkurat fullført den femtiende halvårsmodul på Brølende lam sin profetskole og andre over nett. Vi har så mange positive erfaringer med nettskolen, at vi ønsker å fortsette med moduler også til høsten. Mange av de 50 elevene vi har hatt på vårmodulen, har gitt så herlige tilbakemeldinger om at de er strålende fornøyd med denne formen for utrustning og aktivisering.

Etablering av PAN - Profetisk Apostlisk Nettverk

Vårt mål er å bygge en apostolisk og profetisk plattform, med troverdighet, relabilitet og tyngde, i Norge. Apostler og profeter må også bli hørt i vår nasjon. Det har vel aldri vært en tid som denne, hvor den apostoliske og profetiske røst virkelig må å stå fram for å bli hørt i våre menigheter, på markedsplassen og i den lovgivende og utøvende forsamling. Vi bestreber oss i at vi i denne tiden skal stå sammen om de nytestamentlige profetiske gaver og at den apostoliske og profetiske tjenestene og gavene skal vokse fram i vårt land.

Vi tror at vi først må bygge mennesker som har karakter og troverdighet, før man kan stå fram i en tjeneste som apostel eller profet. Vi mener at dette også bør gjelde for de troende, som tjener med de nytestamentlige profetiske gaver. Gjennom PAN (Profetisk apostolisk nettverk) og PAR (Profetisk apostolisk råd) er vi overbevist over at du knytter deg til et nettverk som løfter fram disse verdiene.

Brølende lam profetskole dag- og kveldsmodul høst 2024

3. september - 3. desember 2024
Utrustningssenteret 24/7

Vi opplever at vi lever i nye tider, hvor man kan fornemme at noe nytt er på gang i vårt land. Vi kjenner på en sterkere lengsel og hunger etter Gud og det ser vi i mange troende over hele vårt kjære dyre fedreland (Sal63:1-6).

Vestporten er åpen

20-22 september 2024
Jesusfellesskapet, Bergen

Åpne møter, fredag og lørdag kl19:00 og søndag kl11:00 

Profetisk dagseminar på lørdag kl11-16:00 påmelding 

Sted: Jesusfellesskapet, Bergen med PA nettverk og team fra Brølende lam profetskole 

 

Arrangør: PA nettverk, Brølende lam og JF kirken

Profetisk mønstring med Tom og Jane Hamon, 2024

21-23 juni 2024
Utrustningssenteret 24/7

Tom og Jane HamonVi inviterer deg til en inspirerende profetisk apostolisk mønstring, helgen 21-22 juni 2024, med våre kjære apostoliske venner Tom og Jane Hamon, leder for CI, Florida, USA.

De kommer til å ha et meget aktuelt profetisk/apostolisk budskap for vår nasjon, for regioner og områder. Vi kommer også til å fokusere på personlig profetisk betjening, gjennom både Tom og Jane Hamon, Per Ivar Winnæss med Brølende lam profetiske forbønnsteam.