Du er her

Trøndelag

«Dere kan alle tale profetisk» - Trondheim

Dato: 
22-24 april 2022
Sted: 
Fjellsetra, Bymarka, Fjellsetervn. 399, Trondheim
Region: 
Påmeldingsfrist: 
Tirsdag, 19 april, 2022

Vi opplever at mange mennesker har profetiske gaver og kall, mens andre ikke er klar over at de har profetiske gaver. Dette fordi det har vært lite forkynnelse om dette, selv om at Bibelen oppmuntrer oss til å bruke og vokse inn i den nytestamentlige profetiske gaven.

Profeti over Sør-Trøndelag fylke 2013

Jeg skal reise opp flere veldig sterke apostolisk-profetiske menigheter og mitt ord skal være som en fontene som kommer ut av den regionen og det skal vanne de omkringliggende regionene.» Herren sier: «Jeg skal få en sterk etablering til å komme.»

Trondheim: Seminar om profetisk betjening

Dato: 
19-20 april 2013
Sted: 
Moholt menighetshus, Trondheim
Region: 
Påmeldingsfrist: 
Mandag, 1 april, 2013

Per Ivar Winnæss med team kommer tilbake til Trøndelag for å betjene menigheten og for inspirere den profetisk nådegaven i Trøndelag. Per Ivar har en gave til å profetere med kirurgisk nøyaktighet og har en salvelse til å istandsette og inspirere mennesker til tjeneste.

Seminaret holdes på Moholt menighetshus. Seminaret koster kr 800 og inkluderer undervisning, betjening, kaffe, te, snack fredag og lørdag og en enkel middag lørdag.

MS Access databasekonsulent Jan Einar Visnes