Du er her

Profetskole

Om profetskolen

Undervisningsmanualen for profetskolen og profetiske seminarerDet er viktig for nasjonen og menighetene at profetene og de som kjenner dragning til det profetiske og profetisk forbønn samler seg i enhet. De har lenge nok blitt foraktet og har derfor isolert seg og gjemt seg i sine egne huler. Per Ivar tror at Herren bygger et nettverk for en hensikt, og vi vil se at Gud forløser mange profeter i vår egen nasjon. De er flere enn det vi tror, og de skal komme fram fra sine gjemmesteder.

Vi skal bryte ned janteloven og den religiøse ånden, alt det som holder den profetiske tjenesten nede i Norge og Skandinavia. Vi skal legge en solid bibelsk grunn for den profetiske tjeneste, ved både å fokusere på å bygge karakter, opprette ny disiplin i tjenesten, gjenreise ord som gudsfrykt, helliggjørelse og renhet og bringe solid kunnskap i Ordet. Slik kan salvelsen flyte med kjærlighet, autoritet og virke med stor kraft. Vi tror mange menigheter vil ønske denne tjenesten velkommen gjennom at vi synliggjør dtjenesten på en moden måte.

Hvorfor profetskole?

Hvorfor har vi profetskole og hvorfor bør du gå den. Mange tror at den profetiske nådegave som blir gitt til den enkelte bare skal begynne å fungere med det samme, men slik er det ikke. Akkurat som når et barn får en tohjuls sykkel, trenger det oppmuntring og veiledning, og ikke minst positiv støtte for å kunne bli trygg i trafikken.

Profetskole Introduskjons modul

Tidligere var Modul 1 en profetskole modul som gikk over et semester. Men vi så at elevene til tider hadde et større behov for indre helbredelse samtidig med undervisningen. Det var derfor sjelden vi kom igjennom den delen av pensumet vi kunne ønske. Derfor besluttet vi å utvide Modul 1 til en helårsmodul, samtidig som vi opprettet en introduksjonsmodul til det profetiske.

Profetskole Modul 1

Modulens fokus blir å legge et bibelsk fundament for den nytestamentlige profetiske gave og nådegavene. Vi vil bruke mye tid på trening og aktivisering for at elevene kan vokse opp til manns modenhet i Kristus.

Vi kommer til å oppmuntre og forløse det som Herren har for hver enkelt elev gjennom bønn og profeti.

Profetisk/apostolisk modul

Modulens fokus blir ledertrening og teambygging. Videre er vårt mål å forløse tjenester til undervisning, lede profetisk lovsang, bønn og forbønnstjeneste. Dette kommer til å bli en apostolisk profetisk modul hvor vi rydder veg, bryter nytt land og etablerer ting i det åndelige.

Teamledermodul

Modulens fokus blir ledertrening, teambygging, videre forløse undervisningsgaver, lovsangsledere, bønneledere og forbønn. Kriteriene for å søke denne modulen er at du har gått Modul I og 24/7. Målet er at de som går denne modulen kommer til å jobbe i team og utvikler det å samarbeide om å betjene andre elever.

Vi har for tiden ikke satt denne modulen på kalenderen.

Å fostre det profetiske i menigheten

Vi jobber med å lage et seminar for pastorer, prester, menighetsledere, bønneledere og lovsangsledere, hvor fokuset er på hvordan man kan skape et miljø i sine egne menigheter for at det profetiske skal få vokse frem på en sunn måte.

En ting er at Gud gir nådegaver til den enkelte ettersom Han selv ønsker det, men hvordan skal menigheten som fellesskap kunne ta imot disse gavene og integrere dem inn i menighetens indre liv og dynamikk? Hvordan hjelper man de umodne profetiske gavnene til å bli sunne og sterke profetiske tjenester?

Ukeskoler

Ukeskole er en profetskolemodul kortet ned og intensivert til en uke. Normalt arrangeres disse ukeskolene på Flesseberg gård i Hokksund, men vi vil forsøke å arrangre en slik ukeskole i Ålesund i løpet av sensommeren/september 2012.

Ingen ukeskoler er like. Men i utgangspunktet er temaene konsentrert rundt gjennopprettelsen av gavene, Guds ords karakter og natur, og tolkning og tydning.

Distriktsseminarer

Nå kjenner vi at det er tid for å holde nye distriktsseminarer rundt om i landet. Det er nå over tre år siden sist vi hadde distriktsseminarer, fordi vi har opplevd at vi skulle fokusere på å utruste medarbeidere lokal før vi går videre.

For tiden har vi satt fire steder på kalenderen: Ålesund, Nordfjord, Bergen og Kvinesdal.

MS Access databasekonsulent Jan Einar Visnes