Du er her

Profetier over Norge og alle Norges fylker

Profetisk ord 2016 for Østfold fylke

Profeti for Østfold fylke gitt under profetisk nyttårskonferanse, Utrustningssenteret 24/7.

Profetisk ord 2016 for Vestfold fylke

Profeti for Vestfold fylke gitt under profetisk nyttårskonferanse, Utrustningssenteret 24/7.

Profetisk ord 2016 for Aust- og Vest-Agder fylker

Profeti for Aust- og Vest-Agder fylker gitt under profetisk nyttårskonferanse, Utrustningssenteret 24/7.

Profetisk ord 2016 for Telemark fylke

Profeti for Telemark fylke gitt under profetisk nyttårskonferanse, Utrustningssenteret 24/7.

DVD: Apostolisk/profetisk konferanse 2013

Opptak fra den apostoliske/profetiske konferansen i Drammen 2013 med Jane Hamon og Sharon Stone er tilgjengelig på DVD. 

  • En dobbelt salvelse
  • Du må ha en fiende for forfremmelse
  • Guds erklæringer over Norge
  • Å bli døpt i kjærlighet
  • Profetier for hvert enkelt fylke

Profeti for Telemark fylke 2013

Far, vi takker deg for menneskene fra dette området. Jeg takker deg for den forfriskningen av din Ånd som du øser ut. Herren sier: «Når min Ånd utøses, så kommer åpenbaring.» Herren sier: «Jeg skal markere dette området med min utøsing og åpenbaring» og han sier «at akkurat som det var diskusjon på forklaringsberget, så skal jeg gjøre dette området lik forklaringsberget.» 

Profeti over Sogn og Fjordane fylke 2013

Herrens Ånd sier han skal gjenopprette de rettferdige attributtene til vikingene. Jeg skal reise det opp i det området for internasjonale vågestykker og internasjonal innflytelse, men også det området for berserkkriging. Herrens Ånd sier at «jeg bringer fram en vill oppgivelse fra fienden og at dere vil være dem som fienden frykter», men Herren sier at «jeg ber dere gjøre dette på vegne av nasjonen og ikke bare for regionen.» Herren sier også at «jeg gjenoppretter finanser rundt fiske og fiskeområder i dette området». Jeg har hørt statistikk som sier at antall fisker går nedover, og jeg hørte Herren si at han søker mennesker som ønsker en reformasjon for å berøre dette området. De skal bringe fram vitnesbyrd om håp for nasjonen fra denne regionen.

Profeti over Oppland fylke 2013

Far, vi velsigner denne regionen! Herren sier: «Jeg har kalt dere til å innta landet til amorittene». Det var amorittene som israelittene kjempet mot da de første skulle innta landet. «Dette er et løftesland», sier Herren, «men det har også vært et åndelig høysete som fienden har okkupert.» Herren sier: «Jeg driver ut og tørker opp ressursene til New Age.» 

Sider

MS Access databasekonsulent Jan Einar Visnes