Du er her

Brølende lam profetiske tjeneste

Brølende lam er et profetisk/kreativt ressurssenter for vekkelse og reformasjon for hele Kristi kropp. Vi ønsker å være til inspirasjon og oppmuntring for menigheten for å fullføre misjonsbefalingen.

 

Hva er vi

Virksomheten er delt inn i fire områder:
 

Menigheten 24/7

- Et samlende senter for vekkelse og reformasjon, gjennom den lokale menigheten, bygget på Jesu Kristi lære og de femfoldige tjenester i funksjon, for å utruste de hellige for menighetsvekst. Fokus er vekst gjennom nyomvendelser.
 

BL Media as

- produserer TV-programmer, utvikler WEB ressurs, driver forlagsvirksomhet, gir ut et profetisk magasin og produksjon av musikk CD/DVD.
 

Utrustningssenteret 24/7

- er et tverrkirkelig ressurssenter. Vi har profetskole, holder konferanser, seminarer og forskjellig kursvirksomhet både på profetsenteret og noe reisende virksomhet. Fokuset er på nådegavene , spesielt den profetiske tjenesten og de nytestamentlige profetiske gaver. Vi oppmuntrer også de kreative gavene innen kunst, dans og musikk for vekkelse og reformasjon i vår nasjon. 
 

Lille lam familiebarnehage

- er en barnehage hvor fokuset er å bygge vennskap, forløse den enkelte i de gaver og den utrustning hvert enkelt barn har. Vi ønsker å oppmuntre til et nært vennskap med Faderen. 

Brølende lam profetiske tjeneste

Utrustningssenteret 24/7 er en del av Brølende lam profetiske tjeneste, sammen med BL Media, Menigheten 24/7 og Lille lam barnehage.

Tjenesten ledes av Per Ivar Winnæss som gjennom flere år har fungert i den profetiske tjenesten, og har med seg et team på ca 20 frivillige medarbeidere.

Visjonen med Utrustningssenteret er å forløse og utruste Guds folk til helhjertet tjeneste, for vekkelse og reformasjon.

Brølende lam visjonen

Jeg så lam som var stengt inne i en innhegning. Ingen kunne gå ut og ingen nye kunne komme inn. Lammene var svært utilfredse, var magre og så herjet ut. De var ikke til nytte for noen. De var resignerte, desillusjonerte, isolerte, deprimerte og kraftløse.

Etter hvert så jeg at noen av lammene endret innstilling, holdning og til sist utseende. Fra å være maktesløse, resignerte og uten mål og visjoner, begynte de å bli desperate, målbevisste og aktive i handling. 

Om oss

Utrustningssenteret 24/7, er et tverrkirkelig ressurssenter. Vi har profetskole, holder konferanser, seminarer og forskjellig kursvirksomhet både på profetsenteret og reisende virksomhet i distriktene.

Fokuset er på nådegavene, spesielt den profetiske tjenesten og de nytestamentlige profetiske gaver.

Vi oppmuntrer også de kreative gavene innen kunst, dans og musikk for vekkelse og reformasjon i vår nasjon.

MS Access databasekonsulent Jan Einar Visnes